1. Zlepšete svůj švihStabilizujte svůj pat
    Zmírníte únavu chodidel a nohOU

Smyslové hydraulické golfové vložky do bot MEDICOVI G40 zlepší Váš golf způsobem, jaký jste předtím nezažili

Vyvinuty ve spolupráci s profesionálním trenérem PGA Clausem Valterem


Dynamická rovnováha během švihu a statická rovnováha během patování jsou velmi důležité pro to, jak uskutečníme švih a jaký bude náš pat. Jak funguje systém rovnováhy a které faktory přispívají k jejímu zlepšení, je pravděpodobně neznámé každému hráči golfu.


Nový revoluční systém, který je vyvinut v golfových vložkách do bot MEDICOVI-G40, zvyšuje přísun informací do systému rovnováhy během švihu a patování.

Golf a Rovnováha

Všichni vidíme, jak se malé děti učí chodit. K tomu, aby se děti naučily udržovat rovnováhu, se musí naučit, jak zkoordinovat informaci z nervového systému do celého chodidla. Pokusy, které děti opakují, postupně v dětském podvědomí zvýší informaci o pohybech. Konečně je informace pro dítě dostatečně velká, aby chodilo a běhalo bez přemýšlení nad tím, jak udržet rovnováhu. Udržení rovnováhy se nakonec bezpečně uloží v podvědomí.  

Trénink

Když jsme na hřišti a zkoušíme nový švih, pokoušíme se zkoordinovat pohyb s rovnováhou. Během opakovaných tréninků si naše podvědomí dokáže zapamatovat zvyšující se pohyb při úderu. Později, když chceme použít nový požadovaný úder, budeme schopni se soustředit pouze na současné podmínky hry, protože úder je v našem podvědomí a je automaticky k dispozici, kdy ho vyžadujeme. 

Golfové vložky do bot MEDICOVI G40 - jasný návod k rovnovážnému systému. 

Čím rozsáhlejší informace se k rovnovážnému systému dostane, tím lépe bude při pohybu usměrněn systém rovnováhy a podvědomí. Měnící se hydraulický tlak v golfových vložkách do bot MEDICOVI G40 poskytuje bleskově rychlý účinek v chodidle. Vložky umožňují systému rovnováhy přijmout zlepšenou, rychlou a jasnou informaci o našem pohybu. 

Nervový systém v chodidle vztahující se k rovnováze

Nervový systém v chodidle vztahující se k rovnováze reaguje přes proměny tlaku. Pokud nastane změna tlaku vůči nervovým buňkám, ihned vznikne informace procházející skrz pohybový systém. Například v momentě, kdy položíme svoji ruku na desku stolu, okamžitě a zcela jasně cítíme stůl. Ale pokud necháme ruku chvíli na stole, vjem přijatý ze stolu se značně sníží. Pokud rukou pohneme o kousek nahoru a dolů, vjem, který zpětně přijmeme z desky stolu, se značně zvýší.

Toto je přesně způsob, jakým hydraulické golfové vložky MEDICOVI-G40 fungují a ovlivňují jednotlivé buňky v celém chodidle nohy. Skrze tento smyslový vliv nervových buněk v chodidle se velmi rychle a jasně přenese informace do rovnovážného systému. To je příčinou, proč golfové vložky MEDICOVI-G40 zlepšují dynamickou i statickou rovnováhu všech hráčů golfu. 

Přetrvávající informace z golfové vložky do bot MEDICOVI G40 do systému rovnováhy

Předtím, než uskutečníme švih nebo zaujmeme základní postoj, klidně stojíme a soustředíme se. Protože nervový systém v chodidle bude reagovat pouze na změny tlaku, během soustředěného stání dojde, pokud používáme obyčejné golfové vložky do bot, k postupnému snížení výměny informací mezi chodidlem a systémem rovnováhy.

Pokud používáme golfové vložky MEDICOVI G40, proběhne velký stupeň výměny informací mezi nervovým systémem v chodidle a systémem rovnováhy během stání, během švihu, patování i během základního postoje. Vložky MEDICOVI-G40 zvyšují dynamickou i statickou rovnováhu. 

Produkty

Golfové vložky do bot

G40

G40

Ortopedické vložky MEDICOVI-G40 aktivně vylepšují centrum stability. Vyvinuté speciálně pro golfisty ve spolupráci s profesionálním trenérem Claus Valter.