5 nejčastějších příčin bolesti pod lopatkou, tip na vhodné cviky

5_nejcastejsich_pricin_bolesti_pod_lopatkou

Bolest pod lopatkou je běžným a často nepříjemným zdravotním problémem, který může být způsoben řadou různých faktorů. Od přetížení svalů až po vážnější zdravotní stavy, důležité je však rozpoznat příčinu, aby bylo možné zvolit správnou léčbu. Zde je 5 nejčastějších příčin bolesti pod lopatkou:

 1. Svalové napětí 

5_nejcastejsich_pricin_bolesti_pod_lopatkou

Bolest pod lopatkou, která trápí mnohé z nás, může mít různé příčiny, ale jednou z nejčastějších je bezpochyby svalové napětí. Tento problém může vzniknout v důsledku různých činností nebo návyků, které zatěžují svaly v oblasti zad, zejména ty, které se nacházejí kolem a pod lopatkami.

Jak k němu dochází?

Svalové napětí může být výsledkem jednorázového přetížení svalů, například při zdvihání těžkých předmětů nesprávnou technikou, nebo dlouhodobého nadměrného zatížení, jako je dlouhé sezení u počítače v nevhodné poloze. K tomuto problému také přispívají nevhodná ergonomie pracoviště, nedostatečná pauza při sedavé práci a neadekvátně prováděná cvičení.

Příznaky

Příznaky svalového napětí zahrnují:

 • bolest, která může být tupá nebo palčivá,
 • omezení pohyblivosti v postižené oblasti,
 • pocit ztuhlosti a bolest se může zhoršit při pokusu o pohyb nebo změnu polohy těla.

Jak předcházet svalovému napětí?

Prevence je klíčová a zahrnuje:

 • pravidelné pauzy při práci, která vyžaduje dlouhá období sezení,
 • cvičení na posílení svalů zad a zlepšení flexibility,
 • zajištění, že pracovní a cvičební prostředí je ergonomicky správně nastaveno. 

Léčba

Při léčbě svalového napětí jsou důležité:

 • odpočinek a vyhýbání se činnostem, které bolest zhoršují;
 • zmírnit bolest a zánět může pomoci aplikace tepla nebo chladu na postiženou oblast;
 • teplé koupele nebo použití chladicích gelů a krémů může přinést úlevu;
 • jemné strečinkové cviky a masáže mohou také pomoci uvolnit napjaté svaly a zlepšit cirkulaci v postižené oblasti. 

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud bolest pod lopatkou přetrvává i po domácí léčbě nebo se zhoršuje, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Lékař může doporučit další terapie, jako jsou fyzioterapie, léky proti bolesti nebo protizánětlivé léky, nebo v případě vážnějších příčin i specializované ošetření. Svalové napětí pod lopatkou je tedy problém, který si vyžaduje pozornost a správnou péči. Pravidelné cvičení, správná ergonomie a vhodné reakce na první příznaky mohou výrazně pomoci v předcházení a léčbě této běžné příčiny bolesti.

Zánět šlach

5_nejcastejsich_pricin_bolesti_pod_lopatkoou

Bolest pod lopatkou může být nejen nepohodlná, ale může být taktéž známkou vážnějšího problému, jako je zánět šlach. Tento stav, známý také jako tendinitida, postihuje šlachy v oblasti ramenního pletence a může výrazně omezit pohyblivost a kvalitu života postiženého jedince.

Jak dochází k zánětu šlach?

Zánět šlach je často důsledkem opakovaných nebo nadměrných pohybů, které vedou k zatížení šlach v oblasti ramene. Tyto pohyby mohou zahrnovat činnosti, jako je nadměrné cvičení, práce s rukama nad hlavou nebo sporty vyžadující opakované hody nebo údery. Dlouhodobé nebo opakované zatížení bez adekvátního odpočinku může vést k mikrotrhlinám ve šlachách, což spouští zánětlivou reakci.

Příznaky

Charakteristické příznaky zánětu šlach zahrnují:

 • bolest v oblasti ramene, která se může šířit i pod lopatku;
 • otok, začervenání a omezení pohyblivosti postižené oblasti;
 • bolest se často zhoršuje při pohybu ramene nebo při dotyku postižené oblasti. 

Prevence

Prevence zánětu šlach zahrnuje:

 • pravidelné pauzy při práci nebo činnostech, které zatěžují ramenní pletenec;
 • zajištění správné techniky při provádění fyzických aktivit;
 • snižovat riziko vzniku tendinitidy může také rozcvička před cvičením a posilňování svalů kolem ramene.

Léčba

Základní složkou léčby zánětu šlach je:

 • odpočinek a omezení aktivit, které způsobují bolest nebo zhoršují příznaky;
 • aplikace ledu na postiženou oblast může pomoci zmírnit bolest a zánět;
 • fyzikální terapie je často doporučována pro zlepšení flexibility a posílení svalů kolem ramene, což může pomoci zmírnit zatížení šlach;
 • v některých případech může být potřebná léčba protizánětlivými léky nebo léky proti bolesti na zmírnění příznaků. 

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud domácí léčebné metody nepřinesou úlevu nebo pokud se příznaky zhoršují, je důležité vyhledat lékařskou pomoc. Lékař může doporučit další léčebné metody, jako jsou injekce kortikosteroidů pro rychlejší úlevu od zánětu nebo ve vzácných případech opravu poškozených šlach chirurgickým zákrokem. Zánět šlach je vážný zdravotní stav, který vyžaduje adekvátní pozornost a léčbu. Správnou prevencí a včasným zásahem lze předejít dlouhodobým komplikacím a zajistit rychlejší zotavení.

Mezižeberní neuralgie

Mezižeberní neuralgie je méně známý, ale velmi bolestivý stav, který postihuje mezižeberní nervy nacházející se mezi žebry. Tento stav může mít za následek intenzivní bolest, která zasahuje oblast hrudníku a může se šířit i pod lopatku. Pro efektivní zvládání tohoto stavu je klíčové pochopení příčin, příznaků a možností léčby.

Příčiny

Mezižeberní neuralgie může být způsobena různými faktory, které vedou k podráždění nebo zánětu mezižeberních nervů. Mezi běžné příčiny patří:

 • Zranění: Úrazy hrudníku mohou způsobit přímé poškození mezižeberních nervů.
 • Infekce: Některé infekce, jako například herpes zoster (pásový opar), mohou postihnout mezižeberní nervy a způsobit neuralgii.
 • Stlačení nervu: Hernie disku nebo jiné stavy vedoucí ke stlačení nervu mohou vyvolat bolest charakteristickou pro mezižeberní neuralgii. 

Příznaky

Příznaky mezižeberní neuralgie se mohou lišit, ale typicky zahrnují:

 • Ostrou, pálivou bolest: Bolest může být prudká a často je popsána jako pálivá nebo bodavá.
 • Bolest zhoršená pohybem: Kašlání, hluboké dýchání nebo dokonce některé pohyby mohou bolest zesílit.
 • Bolest lokalizovaná v oblasti hrudníku a pod lopatkou: Může se šířit podél postiženého nervu. 

Léčba

Léčba mezižeberní neuralgie je zaměřena na zmírnění bolesti a zánětu, jakož i na řešení základní příčiny podráždění nervu. Mezi běžné léčebné strategie patří:

 • Léky proti bolesti: Od nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) po silnější analgetika předepsaná v závislosti na intenzitě bolesti.
 • Relaxační techniky: Techniky na uvolnění svalů a zlepšení krevního oběhu v postižené oblasti mohou pomoci zmírnit bolest.
 • Fyzikální terapie: Specificky navržené cvičební programy mohou pomoci uvolnit svírané svaly a zmírnit tlak na postižené nervy.
 • Blokování nervů: V některých případech může být užitečné přímé blokování nervu pomocí injekce, která snižuje bolest. 

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Pokud pociťujete příznaky mezižeberní neuralgie, je důležité konzultovat stav se zdravotnickým odborníkem, zejména pokud jsou příznaky dlouhotrvající nebo se zhoršují. Správná diagnostika a včasná léčba mohou zabránit zhoršení stavu a zajistit účinnější úlevu od bolesti. Mezižeberní neuralgie, ač méně známá, je vážným a bolestivým stavem, který vyžaduje adekvátní pozornost a léčbu. S komplexním přístupem k léčbě a správnou podporou je možné dosáhnout značné úlevy od bolesti a zlepšení kvality života postižených jedinců.

Osteochondróza

Osteochondróza je degenerativní choroba postihující kosti a chrupavku, nejčastěji v oblasti páteře. Tento stav může způsobit bolest a diskomfort, které se projevují v různých částech těla, včetně oblasti pod lopatkou. Vzhledem ke komplexnosti onemocnění a jeho vlivu na každodenní život je důležité pochopit jeho příčiny, příznaky a dostupné možnosti léčby.

Příčiny

Osteochondróza se vyvíjí jako důsledek degenerace disků mezi obratli, která může být způsobena různými faktory, včetně:

 • Věk: Degenerativní změny jsou často součástí stárnutí.
 • Mechanický stres: Dlouhodobé nadměrné zatížení páteře, například z důvodu nesprávného držení těla nebo přetížení při práci a sportu.
 • Genetická predispozice: Riziko vzniku osteochondrózy může zvýšit rodinná anamnéza degenerativních onemocnění páteře. 

Příznaky

Symptomy osteochondrózy mohou být různorodé a závisí na lokalizaci degenerativních změn. Při postižení krční nebo hrudní oblasti páteře může dojít k:

 • Bolesti pod lopatkou: Bolesti mohou být tupé nebo ostré, často se zhoršují při určitých pohybech nebo polohách.
 • Ztuhlost a omezení pohyblivosti: Postižené oblasti mohou být ztuhlé, což ztěžuje pohyb.
 • Vyzařování bolesti: V případě krční osteochondrózy může bolest vyzařovat do okolních oblastí, včetně rukou a prstů. 

Léčba

Léčba osteochondrózy se zaměřuje na zmírnění bolesti, obnovení funkce a zastavení nebo zpomalení degenerativního procesu. Mezi hlavní strategie léčby patří:

 • Fyzikální terapie: Cvičení na posílení svalstva a zlepšení flexibility může pomoci stabilizovat páteř a zmírnit bolest.
 • Medikamentózní léčba: Na zmírnění akutní bolesti mohou být předepsány protizánětlivé a bolest tlumící léky.
 • Ergonomické úpravy: Změny pracovního a životního prostředí, včetně ergonomických židlí a matrací, mohou pomoci snížit zatížení páteře.
 • Alternativní metody: Další úlevu od bolesti mohou poskytnout akupunktura a masáže. 

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Pokud pociťujete přetrvávající nebo zhoršující se bolest v oblasti páteře nebo pod lopatkou, je důležité konzultovat stav se zdravotnickým odborníkem. Časná diagnostika a zahájení vhodné léčby mohou zlepšit prognózu a kvalitu života. Osteochondróza, ač je chronickým a postupujícím stavem, může být účinně zvládána prostřednictvím komplexního přístupu k léčbě. Udržování aktivního životního stylu, pravidelné provádění specificky navržených cvičení a dodržování doporučení odborníků mohou významně přispět k zmírnění symptomů a zlepšení celkového zdravotního stavu.

Srdeční choroby a bolest pod lopatkou

Srdeční choroby patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na celém světě, a ačkoliv bolest pod lopatkou není nejčastějším příznakem, v určitých případech může naznačovat vážný srdeční problém, jako je infarkt myokardu. Rozpoznání souvislosti mezi bolestí v této oblasti a potenciálními srdečními chorobami může být klíčové pro včasnou diagnostiku a léčbu, což může zachránit život. Bolest pod lopatkou může být nespecifickým příznakem, který se vyskytuje při mnoha stavech, včetně srdečních chorob. U některých srdečních problémů, jako je angína pectoris nebo infarkt myokardu (srdeční infarkt), může bolest vyzařovat do oblasti lopatek a působit nečekaný a neobvyklý pocit bolesti.

Příznaky a signály upozorňující na srdeční choroby

Při srdečních chorobách může být bolest pod lopatkou doprovázena dalšími příznaky, které by měly být vnímány jako vážné varovné signály:

 • Bolest v hrudníku: Tlak, stlačování nebo bolest v centru hrudníku, která může trvat několik minut nebo se opakovaně vrací.
 • Dušnost: Náhlá dušnost nebo potíže s dýcháním bez zjevného důvodu.
 • Pocit únavy: Neobvyklá únava nebo slabost, která může být přítomna během několika dnů.
 • Další příznaky: Studený pot, nevolnost nebo závratě. 

Důležitost včasné lékařské pomoci

Pokud zažíváte bolest pod lopatkou spolu s jakýmkoliv z výše uvedených příznaků, je životně důležité ihned vyhledat lékařskou pomoc. Rychlá reakce a léčba mohou být rozhodující pro záchranu života a minimalizaci poškození srdečního svalu při infarktu.

Prevence a sledování

Prevence srdečních chorob zahrnuje zdravý životní styl, pravidelné lékařské prohlídky a sledování kardiovaskulárních rizikových faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a diabetes. Základními kroky k ochraně srdečního zdraví jsou fyzická aktivita, zdravá strava, udržování zdravé tělesné hmotnosti a vyhýbání se kouření.
V případě jakýchkoliv podezření nebo nejasností je důležité konzultovat se svým lékařem, který může poskytnout vhodná vyšetření a doporučení. Pamatujte, že v případě srdečních chorob jsou prevence, včasná diagnostika a léčba klíčové pro dlouhodobé zdraví a život.

Tu je několik cviků vhodných pro různé příčiny bolesti pod lopatkou:

1. Cviky na protažení

Protažení horního trapézu a krční páteře:
• Sedni nebo stůj, drž záda rovně.
• Nakloň hlavu k jednomu rameni, zatímco druhou rukou jemně tlač na hlavu pro hlubší protažení.
• Drž pozici 20–30 sekund, poté opakuj na druhé straně.
Protažení lopatkových svalů:
• Postav se a propleť ruce za zády.
• Pomalu zvedej ruce nahoru, udržujíc záda rovně, dokud necítíš protažení v přední části ramen a hrudníku.
• Drž pozici 20–30 sekund.

2. Posilovací cviky

Posílení rotátorové manžety:
• Drž jednoruční činku v jedné ruce, stůj bokem k dveřím s gumou upevněnou o kličku.
• Přitahuj ruku k tělu udržujíc loket v úhlu 90 stupňů.
• Proveď 10–15 opakování pro každou stranu.
Posílení svalů kolem lopatek:
• V lehu na břiše dej ruce před sebe.
• Zvedej ruce a nohy současně, jako bys plaval „prsa“, a soustřeď se na stahování lopatek k sobě.
• Proveď 10–15 opakování.

3. Cviky na uvolnění

Použití pěnového válečku:
• Použij pěnový váleček na masáž zad a oblasti pod lopatkami.
• Válečkuj podél zad a soustřeď se na oblasti s vysokým napětím.
Diafragmatické dýchání:
• Lež na zádech, jednu ruku dej na břicho, druhou na hrudník.
• Soustřeď se na hluboké dýchání břichem, přičemž hrudník by měl zůstat relativně klidný.

4. Dynamické cviky

„Sněhoví andělé“ na zdi:
• Stůj tváří ke zdi, ruce na zdi nad hlavou.
• Pomalu posunuj ruce dolů a poté zpět nahoru, jako bys dělal anděla ve sněhu, přičemž udržuj celou dobu kontakt mezi zdí a rukama.
Cviky s gumičkou:
• Uchop gumičku oběma rukama před sebou na úrovni ramen.
• Pomalu roztahuj ruce od sebe, soustřeď se na práci svalů kolem lopatek.
• Vrať se do výchozí pozice a opakuj 10–15 krát.


Při provádění těchto cviků je důležité pamatovat na to, že by neměly způsobovat bolest. Pokud cítíš bolest nebo pokud se tvé příznaky zhoršují, doporučuje se konzultace s fyzioterapeutem nebo lékařem, který ti může poskytnout specifická doporučení založená na tvém zdravotním stavu. Vhodnou pomůckou při cvičení jsou ortopedické vložky Medicovi Sport 100. Hydraulické tlakové vlny v ortopedických vložkách Medicovi podněcují chodidla k neustálému pohybu. Tyto pohyby se šíří od chodidel dále směrem do pohybového aparátu a automaticky zajišťují úlevu od bolesti a uvolněné držení těla.

 


Napsat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby společnosti Google.