6 nejčastějších příčin bolestí ramene

6 nejčastějších příčin bolestí ramene

Rameno, tato anatomicky složitá část našeho těla, nám umožňuje neuvěřitelnou volnost pohybu. Díky své konstrukci a propojení s lopatkou, klíční kostí a hrudníkem, může rameno provádět širokou škálu pohybů. Ovšem jeho velká pohyblivost může být také zdrojem potíží. Nestabilita a vyšší zranitelnost ramenního kloubu mohou vést k různým bolestivým stavům, které mohou významně ovlivnit kvalitu našeho života. Ať už se jedná o bolest při zvedání ruky, nepříjemnou bolest v noci, nebo pocity nepohodlí při běžných denních činnostech, je důležité věnovat pozornost signálům, které nám naše tělo posílá.

1. Vykloubení ramene

Vykloubení ramene a následná nestabilita ramenního kloubu jsou problémy, které vznikají, když hlavice pažní kosti vyskočí z kloubní jamky na lopatce, což může být způsobeno

 • pádem
 • nárazem
 • nebo jiným úrazem

Tyto stavy často vedou k bolesti, omezení pohybu, a opakovanému vykloubení, zvyšující nestabilitu kloubu.

Příčiny zahrnují

 • akutní traumata jako pády nebo sportovní úrazy
 • degeneraci způsobenou stárnutím
 • opakované zatížení z častých nadhlavových pohybů

Symptomy se mohou lišit od intenzivní bolesti až po viditelnou deformitu ramene, omezení pohybu a opakované epizody vykloubení.

Diagnóza spočívá v klinickém vyšetření a může být podpořena zobrazovacími technikami jako MRI, ultrazvuk, nebo rentgen.

Léčba zahrnuje imobilizaci, fyzioterapii pro obnovení funkce a posílení svalů ramene, a v některých případech chirurgickou intervenci pro obnovu stability kloubu.

Prevence se zaměřuje na:

 • posilovací cvičení pro ramenní pletenec
 • správnou techniku při aktivitách
 • a opatrnost při rizikových aktivitách
 • pravidelné sledování a osobní odpovědnost pacienta za dodržování léčebného a rehabilitačního plánu

Správnou péčí, rehabilitací a prevencí lze efektivně řešit problémy spojené s vykloubením ramene a nestabilitou ramenního kloubu, což vede ke zlepšení funkce ramene, snížení bolesti a lepší kvalitě života.

2. Syndrom šlachy dlouhé hlavy bicepsu

Syndrom šlachy dlouhé hlavy bicepsu je běžnou příčinou bolesti v přední části ramene, vyvolaný zánětem, degenerací, nebo mikrotrhlinami této šlachy. Je charakteristický pro sportovce a osoby vykonávající opakované pohyby ramenem. Tento stav může být důsledkem:

 • akutního zranění
 • chronického přetěžování
 • degenerativních změn
 • anatomických nebo biomechanických anomálií v ramenním kloubu.

Pacienti často hlásí bolest:

 • v přední části ramene
 • zhoršující se při zvedání nebo ohýbání paže
 • s citlivostí na dotek a možným sípáním nebo praskáním v rameni

Diagnóza se zpravidla opírá o klinické vyšetření a může být potvrzena sonografií nebo MRI.

Léčba zahrnuje konzervativní přístup:

 • odpočinek
 • led
 • NSAIDy (nesteroidní protizánětlivé léky)
 • a fyzioterapii s cílem posílit svaly a zlepšit biomechaniku ramene
 • injekce kortikosteroidů
 • u vážnějšího poškození může být nutná chirurgická intervence, včetně opravy šlachy nebo její připevnění v nové pozici

Prevence je zaměřena na: 

 • pravidelné posilování a flexibilita
 • správná technika při aktivitách
 • dostatečný odpočinek mezi fyzickými námahami
 • ergonomické nastavení pracovního prostoru

Včasná intervence při prvních příznacích je klíčová pro efektivní řešení tohoto syndromu, umožňující pacientům návrat k aktivnímu životu bez bolesti.

3. Ruptury rotátorové manžety

Ruptury rotátorové manžety, které postihují svaly a šlachy stabilizující ramenní kloub, jsou běžným zdrojem bolesti a dysfunkce ramene, zvláště mezi lidmi ve věku 40 až 60 let. Tato onemocnění mohou vzniknout jak v důsledku akutního úrazu, tak z chronického přetěžování, s degenerací šlach zvyšující riziko ruptury u starších dospělých.

Symptomy zahrnují:

 • bolest, která se zhoršuje v noci
 • oslabení a omezení pohybu
 • pocit křupání nebo praskání v rameni

Diagnostika zahrnuje fyzikální vyšetření a zobrazovací metody jako MRI nebo ultrazvuk, přičemž rentgen může pomoci odhalit přidružené problémy.

Léčba se pohybuje od konzervativních metod:

 • odpočinek
 • led
 • NSAIDy  (nesteroidní protizánětlivé léky)
 • a fyzioterapie
 • injekce kortikosteroidů
 • chirurgické zákroky

Prevence zahrnuje posilovací a flexibilní cvičení, správnou techniku při aktivitách a včasnou léčbu menších ramenních problémů, aby se předešlo závažnějším poškozením. Rehabilitace je zásadní pro úspěšné zotavení, zaměřuje se na ochranu ramene, postupné zvyšování pohyblivosti a posilování.

Správnou diagnózou, účinnou léčbou a důslednou rehabilitací mohou pacienti s rupturami rotátorové manžety často dosáhnout významného zlepšení funkce a snížení bolesti, což jim umožňuje návrat k běžným denním aktivitám.

4. Impingement syndrom

Rameno je úchvatným příkladem anatomické sofistikovanosti v našem těle, umožňující rozsáhlý rozsah pohybů díky své komplexní struktuře a spojení s lopatkou, klíční kostí a hrudníkem. Avšak právě tato flexibilita může přinášet i potíže. Nestabilita a zvýšená náchylnost k zranění činí ramenní kloub zranitelným místem, kde se mohou rozvinout různé bolestivé stavy, zásadně ovlivňující náš život.

Mezi nejčastější viníky bolesti ramene patří impingement syndrom, způsobující bolest při zvedání ruky nebo v noci, což může komplikovat odpočinek na postižené straně. Tento stav je způsoben útlakem měkkých tkání v ramenním kloubu, často v důsledku dlouhodobého přetěžování, špatného držení těla, anatomických odlišností nebo degenerativních změn.

Bolest spojená s impingement syndromem je:

 • ostrá
 • zhoršuje se pohybem
 • může vyzařovat až k loktu a je často nejintenzivnější v noci

Diagnóza využívá klinické testy, sonografii či magnetickou rezonanci k posouzení měkkých tkání a zánětu.

Léčba zahrnuje :

 • odpočinek
 • změnu aktivit vedoucích k bolesti
 • nesteroidní antirevmatika nebo kortikosteroidy pro úlevu od bolesti a zánětu
 • fyzioterapii zaměřenou na posílení a zlepšení flexibility
 • artroskopická chirurgie pro uvolnění tlaku a obnovení funkčnosti

Prevence impingement syndromu spočívá ve zpevnění ramenního pletence, udržování správného držení těla, důkladném rozcvičení před fyzickou aktivitou a ergonomickém nastavení pracovního prostředí.

Tato problematika připomíná, jak důležité je naslouchat signálům našeho těla a přistupovat k nim s respektem. Včasným zásahem a správnou péčí lze mnohé problémy účinně řešit a zajistit si tak lepší kvalitu života bez bolesti.

5. Kalcifikující tendinitida

Kalcifikující tendinitida je stav, při němž do šlachy rotátorové manžety ramene dochází k ukládání vápenatých solí, což může způsobovat bolest, zánět, omezení pohyblivosti a oslabení svalů. Postihuje převážně dospělé ve věku 30 až 60 let a je běžnější u žen.

Příčiny mohou zahrnovat:

 • mikrotraumata
 • špatné prokrvení a opotřebení šlach.
 • opakované pohyby ramene
 • věk
 • předchozí zranění
 • genetickou predispozici

Symptomy zahrnují:

 • ostrou bolest, zejména v noci
 • omezení pohyblivosti
 • oslabení svalů
 • ztuhlost ramene.

Diagnóza obvykle vyžaduje klinické vyšetření a zobrazovací testy jako rentgen, ultrazvuk, nebo MRI k odhalení vápenatých usazenin a zánětu.

Léčba se zaměřuje na

 • zmírnění bolesti a zánětu pomocí odpočinku
 • ledu
 • NSAIDs  (nesteroidní protizánětlivé léky)
 • fyzioterapie, která zlepšuje rozsah pohybů a posiluje svaly
 • Rázová vlna a injekce kortikosteroidů
 • chirurgický zákrok, obvykle prováděný artroskopicky, pro odstranění kalcifikací

Prevence zahrnuje:

 • pravidelné cvičení pro udržení svalové síly a flexibility
 • omezení opakovaných pohybů ramenem
 • správnou ergonomii a techniku
 • dostatečný odpočinek mezi aktivitami
 • včasnou léčbu zánětů a zranění.

Většina lidí s tímto onemocněním může očekávat významné zlepšení se správnou léčbou, i když někdy může být nutná chirurgie. Včasná a adekvátní léčba a preventivní opatření jsou klíčové pro správu tohoto stavu a minimalizaci jeho dopadů na denní život.

6. Syndrom zmrzlého ramene

Syndrom zmrzlého ramene, nebo adhezivní kapsulitida, je onemocnění, které vede k postupnému omezení pohybu v ramenním kloubu a je spojeno s intenzivní bolestí. Tento stav, častější u lidí ve věku 40 až 60 let a u žen, je důsledkem ztuhnutí a zánětu kloubního pouzdra ramene. Příčiny nejsou plně známy, ale úrazy ramene, chronická onemocnění jako diabetes, a další onemocnění pohybového aparátu mohou přispět k jeho rozvoji.

Pacienti trpí

 • postupně se zhoršující bolestí, zejména v noci,
 • narůstajícím omezením pohyblivosti, což komplikuje běžné denní činnosti.

Syndrom prochází třemi stádii:

 1. zmrazovacím, kdy bolest roste a pohyblivost se snižuje
 2. zmrzlým, kde bolest ustupuje, ale pohyb je silně omezen
 3. rozmrazovacím, které přináší zlepšení pohyblivosti a úlevu od bolesti

Diagnóza spočívá v klinickém vyšetření doplněném o ultrazvuk nebo MRI.

Léčba zahrnuje:

 • medikamenty proti bolesti a zánětu
 • fyzioterapii pro udržení a zlepšení pohybu
 • njekce kortikosteroidů pro snížení zánětu
 • chirurgické zákroky pro uvolnění kloubního pouzdra
 • Další metody jako aplikace tepla/chladu, extrakorporální rázová vlna terapie, a speciální roztahovací techniky a manipulace mohou také přispět k léčbě.

Prevence zahrnuje pravidelné cvičení, správnou ergonomii a včasnou reakci na bolest ramene, zatímco dlouhodobý management a podpora jsou klíčové pro úspěšné zotavení. Většina pacientů s aktivním přístupem k léčbě a rehabilitaci dosáhne výrazného zlepšení. 

6_nejcastejsich_pricin_bolesti_ramene

V péči o naše ramena spočívá klíč k zachování jejich zdraví a plné funkčnosti. Ať už jde o prevenci, včasné rozpoznání problémů, nebo adekvátní reakci na ně, každý krok má zásadní význam. Zdravá ramena nám umožňují nejen bezbolestně provádět každodenní činnosti, ale také se věnovat oblíbeným koníčkům a sportům. Pamatujme, že s pravidelnou péčí, pozorností k signálům našeho těla a správným přístupem k léčbě můžeme udržet naše ramena ve skvělé kondici a užívat si plný rozsah pohybu, který nám přináší svobodu a radost v životě.


Napsat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby společnosti Google.