Podvrtnutý kotník: Příznaky, léčba a prevence

Podvrtnuty_kotnik_Priznaky_lecba_a_prevence

Podvrtnutí kotníku Podvrtnutí kotníku, také známé jako distorze hlezna nebo vyvrknutý kotník, je zranění, při kterém dochází k poškození vazů stabilizujících kotník vlivem nadměrného natažení způsobeného vnější silou. Toto zranění je jedním z nejčastějších, ke kterému dochází při různých aktivitách, zejména při sportu, chůzi na nerovném povrchu nebo neopatrném došlapu. Nejčastěji jsou postiženy vazy na vnější straně kotníku. Mezi další rizikové faktory patří nevhodná obuv, nedostatečné zahřátí před fyzickou aktivitou a předchozí zranění kotníku, které může oslabit vazy a zvýšit náchylnost k dalšímu podvrtnutí.

Příznaky podvrtnutého kotníku

Podvrtnutý nebo zvrtnutý kotník se projevuje několika charakteristickými příznaky:

 • Bolest: Bolest se obvykle objevuje ihned po úrazu a může být intenzivní. Tento typ bolesti je výsledkem přímého poškození vazů, které stabilizují kotník. Bolest se zhoršuje při pokusu o pohyb nebo zatížení kotníku, což může znesnadnit chůzi nebo dokonce stání. Intenzita bolesti může záviset na závažnosti podvrtnutí, od mírného nepohodlí po silnou, ostrou bolest.
 • Otok: Otok kolem kotníku se může objevit rychle po úrazu a je způsoben nahromaděním tekutiny v postižené oblasti. Otok je tělesná reakce na poškození tkáně a může způsobit ztuhlost a omezenou pohyblivost. V některých případech může otok být tak výrazný, že se kůže kolem kotníku napne a stane se lesklou.
 • Modřiny: Modřiny se často objeví v okolí kotníku v důsledku poškození krevních cév. Poškozené krevní cévy způsobují, že krev prosakuje do okolní tkáně, což vede k vytvoření modřin. Modřiny mohou být různé intenzity a barvy, od tmavě modré až po fialovou a žlutou, jak se léčí.
 • Omezená pohyblivost: Schopnost pohybovat kotníkem je omezená a jakýkoli pohyb může být bolestivý. Omezená pohyblivost je důsledkem kombinace bolesti, otoku a poškození vazů. Tento příznak může výrazně ovlivnit každodenní činnosti a vyžadovat použití berlí nebo ortézy pro podporu kotníku.
 • Nestabilita: Postižený kotník může být nestabilní, což způsobuje pocit, že kotník "vypadává" nebo není dostatečně pevný při chůzi. Nestabilita je způsobena oslabením nebo poškozením vazů, které obvykle stabilizují kotník. Tento pocit může být zvláště znepokojující při pokusu o zatížení nebo pohyb na nerovném povrchu.
 • Citlivost na dotek: Oblast kolem podvrtnutého nebo vyvrknutého kotníku je často citlivá na dotek. Dotyk nebo tlak na postiženou oblast může vyvolat bolest, což je známka zánětlivé reakce těla na zranění. Citlivost může být zvláště výrazná v místech s největším poškozením vazů.
 • Změny teploty a barvy kůže: Postižená oblast může být teplejší než okolní kůže a může dojít ke změně barvy kůže. Zvýšená teplota je důsledkem zvýšeného průtoku krve do oblasti jako součást zánětlivé reakce. Změny barvy kůže, jako je zarudnutí nebo modřiny, jsou běžné a mohou se měnit, jak se zranění hojí.

Diagnostika podvrtnutého kotníku

Diagnostika podvrtnutého kotníku zahrnuje několik kroků, které pomáhají lékaři určit rozsah a závažnost zranění a vyloučit jiné možné příčiny bolesti nebo nestability kotníku.

 • Anamnéza pacienta: Lékař začne s podrobným rozhovorem s pacientem, aby získal informace o okolnostech úrazu, povaze bolesti, a dalších příznacích.
 • Fyzické vyšetření: Následuje důkladné fyzické vyšetření kotníku, které zahrnuje kontrolu otoku a modřin, palpaci, a testy stability.
 • Zobrazovací metody: Pokud je nutné upřesnit diagnózu nebo vyloučit jiné typy zranění, mohou být použity zobrazovací metody jako rentgenové vyšetření, magnetická rezonance (MRI), a ultrazvukové vyšetření.
 • Stupně podvrtnutí: Na základě získaných informací a výsledků zobrazovacích metod může lékař klasifikovat podvrtnutí kotníku do jednoho ze tří stupňů: mírné, střední, nebo těžké.

Léčba podvrtnutého kotníku

Podvrtnuty_kotnik_Priznaky_lecba_a_prevence

Léčba podvrtnutého kotníku se zaměřuje na zmírnění bolesti a otoku, obnovení funkčnosti kotníku a prevenci dalších zranění. Způsob léčby závisí na závažnosti podvrtnutí.

1. RICE Metoda 

Pro všechny stupně podvrtnutí se doporučuje metoda RICE (Odpočinek, Ledování, Komprese, Zvýšení). Pro léčbu podvrtnutého kotníku je důležité dodržovat tento protokol co nejdříve po úrazu. RICE metoda je osvědčený a široce používaný postup první pomoci při léčbě akutních zranění, jako je podvrtnutý nebo vyvrknutý kotník. Zkratka RICE znamená Rest (odpočinek), Ice (ledování), Compression (komprese) a Elevation (zvýšení). Každý krok má specifický účel a dohromady tvoří efektivní plán pro zmírnění bolesti, otoku a podporu rychlejšího zotavení. Níže najdete podrobné vysvětlení každého kroku a praktické rady, jak správně aplikovat RICE metodu.

Odpočinek (Rest): Zabránit dalšímu poškození a podpořit hojení.

 • Okamžitý odpočinek: Po zranění je důležité okamžitě přestat s veškerými aktivitami, které zatěžují postižený kotník. Odpočinek je klíčový pro minimalizaci dalšího poškození vazů a okolní tkáně.
 • Použití berlí: Pokud je chůze bolestivá, doporučuje se použití berlí, aby se zabránilo zatížení kotníku.
 • Doba odpočinku: Délka odpočinku závisí na závažnosti zranění. U lehkých podvrtnutí může stačit několik dní, zatímco u těžších případů může být potřeba několik týdnů.
 • Vyhněte se aktivitám: Vyhněte se činnostem, které mohou zhoršit zranění, jako je běh, skákání nebo sportovní aktivity.
 • Poslouchejte své tělo: Pokud cítíte bolest, je to signál, že kotník potřebuje více odpočinku.

Ledování (Ice): Snížit otok a bolest. 

 • Aplikace ledu: Přiložte na postiženou oblast ledový obklad co nejdříve po úrazu. Led by měl být zabalen do tenké látky, aby se zabránilo přímému kontaktu s kůží, což by mohlo způsobit omrzliny.
 • Doba ledování: Ledování by mělo trvat 15-20 minut každé 1-2 hodiny během prvních 48 hodin po zranění.
 • Použití ledových balíčků: Můžete použít ledové balíčky, gelové balíčky nebo mraženou zeleninu jako alternativu k ledu.
 • Nedělejte ledování příliš dlouho: Ledování delší než doporučený čas může způsobit poškození tkáně a snížit průtok krve do oblasti, což může zpomalit hojení.

Komprese (Compression): Snížit otok a podpořit stabilizaci kotníku.

 • Elastický obvaz: Zabalte postižený kotník elastickým obvazem. Obvaz by měl být pevný, ale ne tak těsný, aby způsoboval bolest nebo přerušoval krevní oběh.
 • Správná technika: Začněte obvazovat od prstů směrem nahoru k lýtku, překrývejte každou vrstvu o polovinu šířky obvazu.
 • Kontrola obvazu: Pravidelně kontrolujte obvaz, aby nebyl příliš těsný. Příznaky příliš těsného obvazu zahrnují znecitlivění, mravenčení, zvýšenou bolest nebo změnu barvy kůže.
 • Snímat v noci: V noci je vhodné obvaz sundat nebo povolit, aby nedošlo k omezení krevního oběhu.

Zvýšení (Elevation): Snížit otok tím, že se zlepší návrat žilní krve do srdce.

 • Zvýšení kotníku: Udržujte postižený kotník zvednutý nad úrovní srdce co nejčastěji, zejména během prvních 24-48 hodin po zranění. To pomáhá snížit otok a podporuje odtok tekutin z postižené oblasti.
 • Použití polštářů: Použijte polštáře nebo speciální podpůrné pomůcky k podepření kotníku při ležení nebo sezení.
 • Pravidelné zvedání: I při odpočinku by měl být kotník pravidelně zvedán, aby se minimalizoval otok.
 • Kombinace s ledováním: Kombinujte zvýšení s ledováním pro maximální efektivitu.

Dodržování RICE metody může výrazně zkrátit dobu hojení a snížit riziko komplikací po podvrtnutí kotníku. Je důležité si uvědomit, že tato metoda je určena pro akutní fázi léčby a měla by být aplikována co nejdříve po zranění. Pokud bolest a otok přetrvávají nebo se zhoršují, je nutné vyhledat lékařskou pomoc pro další vyšetření a léčbu.

2. Léky

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) a analgetika mohou pomoci snížit bolest a zánět.

3. Ortézy a bandáže

Použití ortézy nebo speciálního obvazu může stabilizovat kotník a zabránit dalšímu poškození. Tyto pomůcky jsou klíčové pro správnou léčbu vyvrknutého kotníku.

4. Fyzioterapie

Fyzioterapie je klíčovou součástí rehabilitace, zvláště u středních a těžkých podvrtnutí. Pomáhá zlepšit pohyblivost, posílit svaly kolem kotníku a zlepšit stabilitu.

6. Chirurgická intervence

V případě těžkých podvrtnutí, kdy dojde k úplnému natržení vazů nebo pokud konzervativní léčba není úspěšná, může být nutná chirurgická intervence. Chirurgie se zaměřuje na opravu poškozených vazů a obnovení funkčnosti kotníku.

7. Použití ortopedických vložek

Aktivní pohyb šlach a svalů chodidla, který terapie vodními vlnami ve vložkách Medicovi T40 podporuje, a dynamické uvolnění tlakové bolesti je velmi efektivní terapií ke snížení nebo odstranění bolesti paty, kotníků, kolen, kyčlí a zad.

8. Dlouhodobá prevence

Pro prevenci budoucích zranění se doporučuje pravidelná cvičení, používání vhodné obuvi a opatrnost při aktivitách.

Dodržování těchto kroků a metod může výrazně zlepšit zotavení z podvrtnutého kotníku a snížit riziko budoucích zranění.


Napsat komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.

Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby společnosti Google.