Blog

Společně jsme lepší. Příběhy, nápady a inspirace pro tebe.
Ganglion
Ganglion, běžný nezhoubný útvar u kloubů/šlach, vzniká z degenerace nebo poškození. Může způsobit bolest/omezení pohybu. Diagnostika zahrnuje fyzikální vyšetření, zobrazování, aspiraci tekutiny a biopsii. Léčba závisí na závažnosti: pozorování, aspirace, injekce kortikosteroidů, nebo chirurgie. Důležitá je individualizovaná péče.